UFO!

   


ความเชื่อเกิดขึ้นเมื่อสมองของเรายอมรับต่อเรื่องใดก็ตามอย่างไร้เงื่อนไข

 
สมมุติว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่อง UFO ก็แล้ว
 
ถ้าเราต้องการทำให้คนที่ไม่เชื่อถือเรื่อง UFO เอาเสียเลยกลายเป็นคนที่เชื่อว่า UFO มีจริงนั้น เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง?
 
โดยเบื้องต้นเราก็อาจจะต้องหาข้อมูลต่างๆ มานำเสนอเพื่อยืนยันว่า UFO นั้นมันมีอยู่จริงๆ นะ อาจจะเป็นรูปถ่าย คลิปวีดิโอ พยานบุคคล เอกสารหลักฐาน หรืออะไรก็ตามที่คิดว่าจะสามารถโน้มน้าวให้เขายอมรับได้ว่า UFO นั้นมันมีอยู่จริงๆ
 
ซึ่งจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่สมองของเขาจะพิจารณาเห็นสมควร
 

วิธีการอย่างนี้คือการให้คำแนะนำในระดับของจิตรู้สำนึก

 
ทีนี้เราสมมุติต่อไปว่า ความจริงแล้วเมื่อเขาได้รับข้อมูลต่างๆ ไปแล้ว เขาก็ไม่ได้นึกเชื่อถือเรื่อง UFO อะไรนี่หรอก แต่พอดีว่าเราเสนอข้อมูลพวกนี้แก่เขาไปทุกวันๆ กรอกหู กรอกตา กรอกสมอง บ่อยๆ จากหนึ่งวันเป็นหนึ่งเดือน จากเดือนเป็นปี จนในที่สุดสมองของเราเริ่มเคยชินต่อเรื่อง UFO เหล่านี้ (จากต่อต้านกลายเป็นวางเฉย) จนในที่สุดก็นำไปสู่การยอมรับต่อเรื่อง UFO (จากวางเฉยพัฒนากลายเป็นการยอมรับไปในที่สุด)
 

กระบวนการอย่างหลังนี้คือการให้คำแนะนำในระดับของจิตใต้สำนึก (หรือจิตไร้สำนึก)

 
โดยอาศัยเวลาและจำนวนครั้งที่รับข้อมูลซ้ำๆ เป็นแรงผลักดัน
 
กระบวนการสะกดจิตบำบัด (Neuro-Hypnotherapy) ก็คืออย่างหลัง เพียงแต่ใช้เทคนิคหรือเงื่อนไขอีกบางอย่างในการลดระยะเวลาในการป้อนข้อมูลลง
 
แน่นอน ในกระบวนการสะกดจิตบำบัดเราไม่ได้จะให้คุณยอมรับเรื่อง UFO อะไรนั่นหรอก
 
แต่เราต้องการให้คุณยอมรับต่อบางคำแนะนำที่สร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์สูงต่อตัวของคุณเอง