Learning NLP ตอนที่ 4 “ภาษาพูดและภาษาสมอง”

   


ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อกลางที่เราใช้ในการสื่อสาร บอกเล่าความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ หรือทำความเข้าใจกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ เหตุเพราะมีภาษาเป็นตัวเชื่อมโยงนี้เองมนุษย์จึงสามารถรวมตัวกันอยู่เป็นสังคมและพัฒนาจารีตวัฒนธรรมรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมาได้
 
ในโลกนี้มีภาษาอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เราแสดงออกผ่านทางร่างกาย (เรียกว่า “อวัจนภาษา” เช่นดีใจก็ยิ้ม เสียใจก็ร้องไห้ หรือไม่ชอบใจก็เบือนหน้าหนี)
 
หรือภาษาที่เราพูดออกมา (เรียกว่า “วัจนภาษา”) เช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน และภาษาอื่นๆ อีกจำนวนมากมายที่ใช้กันบนโลกใบนี้ ในส่วนนี้บางทีก็รวมไปถึงตัวอักษรซึ่งเป็นภาษาสำหรับเขียนและอ่านด้วย
 
ภาษาที่ได้กล่าวไปแล้วนี้เราเรียกกันว่าภาษาภายนอก เพราะใช้ในการสื่อสารภายนอกตัวตนของเรา เป็นการส่งข้อมูลจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
 
นอกจากภาษาภายนอกแล้วก็ยังมีภาษาอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เรียกว่าภาษาภายใน หรือก็คือ “ภาษาของระบบประสาท” (Neuro-Linguistic) หรือบางทีอาจจะเรียกกันง่ายๆ ว่าภาษาสมองก็ได้
 
เหตุผลที่เรียกกันอย่างนั้นก็เพราะว่าภาษาเหล่านี้เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นการภายในระบบประสาทของเราเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องภายนอกตัวออกไป
 
ภาษาสมองที่ว่านี้เป็นภาษาเฉพาะ เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบเฉพาะซึ่งเกิดขึ้นเป็นการภายในของสมองและระบบประสาท ที่ผลักดันให้เกิดรูปแบบของความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมต่างๆ ขึ้นมา
 
เช่นสมมุติว่าเรากำลังมองไปที่นกตัวหนึ่ง เราจะตอบสนองกับการมองเห็นภาพนกตัวนั้นอย่างไร? เราจะรู้สึกหรือทำอะไรเมื่อได้มองเห็นภาพนกตัวนั้น?
 
ทั้งหลายทั้งปวงมันย่อมขึ้นอยู่กับว่าภายในสมองและระบบประสาทของเรากำลังเกิดการสื่อสารอะไรกันอยู่
 
รูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในระบบประสาทนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก นัก NLP เปรียบรูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นนี้ว่ามันว่าคล้ายกับการทำงานของโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะมันมักจะทำงานในรูปแบบซ้ำๆ อยู่เสมอ
 
ดังนั้นการที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือบุคลิกภาพของใครสักคนได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจวิธีการสื่อสารกับสมองหรือระบบประสาทของคนๆ นั้นได้โดยตรง
 
การทำความเข้าใจกับภาษาของระบบประสาทหรือภาษาสมองนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นเดียวกับโปรแกรมเมอร์จะต้องมีความเข้าใจและเชี่ยวชาญภาษาคอมพิวเตอร์