Alfred Adler พัฒนาการของวิถีชีวิตที่สร้างสรรค์

   


ตามความคิดของ Adler บุคคลที่มีสุขภาพจิตที่ดี คือ บุคคลที่พ่อแม่เลี้ยงดูด้วยการให้เกียรติลูกและเข้าใจลูก Adler เชื่อว่าหากเด็กเติบโตขึ้นมาในสภาวะแวดล้อมแบบนี้ บุคคลจะสามารถเข้าใจเรื่องความสำคัญของความเสมอภาคและสามารถให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการสร้างเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ต่อสังคม Adler ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายดังกล่าว สิ่งเหล่านี้อาจจะประกอบด้วยหลักการเช่น ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุดหรือจงกระทำต่อผู้อื่นเหมือนกับที่คุณต้องการให้เขากระทำต่อคุณ หรือเป้าหมายเฉพาะทางอาชีพเช่น เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นหมอ เป็นช่างเงิน ช่างกล เป็นคนขายรถมือสอง หรือเป็นคนซ่อมโทรทัศน์ แม้งานวิจัยจะชี้บ่งว่าสังคมไม่ให้เกียรติแก่คนสามประเภทหลังแต่Adlerกล่าวว่าทุกคนก็สามารถมีบทบาทที่มีประโยชน์ต่อสังคมได้ ถ้าเขาใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
 
Adler ยืนยันว่าคนที่มีสุขภาพจิตดีสามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป้าหมายในจินตนาการเมื่อสถานการณ์เรียกร้อง คำถามก็คือว่าบุคคลดังกล่าวจะขโมยขนมปังไปเลี้ยงเด็กที่หิวโหยหรือไม่ Adler คงจะตอบว่าใช่ แต่หลังจากที่เขาทำทุกวิถีทางที่ถูกต้องแล้วไม่เป็นผล บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีคือบุคคลที่มีหลักการ แต่ก็เป็นคนอยู่กับความป็นจริงมากพอที่จะปรับเปลี่ยนหลักการภายใต้สภาวการณ์พิเศษ