7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จแบบ NLP (NLP Seven Steps to Success)

   


หลังจากใช้เวลาศึกษากลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่เป็นนานสองนาน นัก NLP ค้นพบว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเหล่านั้นมีอะไรหลายๆ อย่างที่เหมือนกัน ซึ่งเมื่อตัดประเด็นปลีกย่อยออกไปแล้วก็จะได้ Model หรือแม่แบบแห่งความสำเร็จออกมาชุดหนึ่ง (ทุกคนสามารถเอาไปใช้ทำตามได้ทันที) ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนด้วยกัน
 
1.  เป้าหมาย! สิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายนี้แทบจะเรียกว่าเป็นทั้งหมดของการประสบความสำเร็จก็ได้ครับ ลูกธนูนั้นไม่มีวันพุ่งเข้ากลางเป้าได้เลยถ้าคนยิงไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาอยู่ที่ไหน รถแข่งก็ไม่มีวันถึงเส้นชัยถ้าคนขับไม่รู้ไม่รู้เส้นชัยอยู่ไหน ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเราไม่สามารถประสบความสำเร็จใดๆ ได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าความสำเร็จของเราคืออะไร เช่นถ้าการประสบความสำเร็จของเราคือนักทำ Cup Cake ที่เก่งที่สุดในโลก การทำ Cup Cake ให้อร่อยที่สุดในโลกนั้นแหละคือเป้าหมายของเราครับ
 
2.  ความเชื่อ! ในเมื่อลูกธนูที่แม่นยำที่สุดต้องการแรงง้างคันธนูเพื่อเป็นกำลังให้ลูกธนูวิ่งเข้าสู่กลางเป้าหมาย และรถแข่งก็ต้องการน้ำมันอ๊อกเทนสูงเพื่อให้มันสามารถวิ่งทะยานไปสู่เส้นชัยได้ มนุษย์ก็เช่นกันเราต้องการแรงพลังงานหรือผลักดันอันหนึ่งที่คอยสร้างความมุ่มมั่นความพยามยามอุตสาหะเพื่อพาเราไปให้ถึงยังจุดเป้าหมายของความสำเร็จได้ สิ่งที่ว่านี้ก็คือความเชื่อครับ ความเชื่อนี้ก็คือการที่มนุษย์เรายอมรับต่อสิ่งใดอย่างไม่มีเงื่อนไข ถ้าเราจะเป็นนักทำ Cup Cake ที่เก่งที่สุดในโลก นอกจากเราจะรู้ตัวแล้วว่าเป้าหมายของเราคือ Cup Cake ที่อร่อยที่สุดในโลกแล้ว สิ่งที่เราจะต้องมีต่อมาก็คือความเชื่อที่ว่า “เราสามารถเป็นนักทำ Cup Cake ที่เก่งที่สุดในโลกได้อย่างแน่นอน” ครับ
 
3.  กลวิธี! คำว่ากลวิธี (Strategy) หมายถึงวิธีการและลำดับขั้นตอนที่จะทำให้ไปถึงความสำเร็จที่เราได้วางเป้าหมายเอาไว้ ถ้าเราจะทำ Cup Cake เราต้องรู้ว่าวิธีทำ Cup Cake ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร อะไรทำก่อน อะไรทำหลัง และจะยอดเยี่ยมกว่านั้นอีกมากถ้าเรารู้ว่า Cup Cake ที่อร่อยที่สุดในโลกมีวิธีการหรือมีสูตรในการทำอย่างไร นัก NLP เสนอว่าการสร้างรูปแบบของกลวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนั้นยาก อย่างน้อยก็ต้องผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกกันเสียก่อน ถ้าไม่หมดแรงกันไปเสียก่อนก็คงค้นพบวิธีที่ดีที่สุดเข้าซักวิธี แต่การถอดแบบความสำเร็จมาจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนั้นง่ายกว่ากันมาก NLP เรียกวิธีการนี้ว่า Modeling หรือการถอดแบบความสำเร็จ จัดว่าเป็นหัวใจที่สำคุณอันหนึ่งในศาสตร์ NLP ถ้าเป้าหมายเราคือ Cup Cake ที่อร่อยที่สุดในโลกเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้ ก็จงค้นหาว่า Cup Cake ที่อร่อยที่สุดในโลกที่เคยถูกผลิตขึ้นมานั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยใคร อย่างไร จงเข้าใจกลวิธีของ Cup Cake ที่อร่อยที่สุดในโลกชิ้นนั้น แล้วจงทำตามครับ
 
4. คุณค่า! การมองเห็นคุณค่าของสิ่งใดๆ เป็นแรงขับดันเสริมให้เรากระทำบางสิ่งต่อสิ่งนั้นๆ การมองเห็นคุณค่าของเป้าหมายหรือมองเห็นคุณค่าของตัวเองล้วนแล้วแต่เป็นการเสริมแรงที่ยอดเยี่ยมทั้งสิ้น การที่ Cup Cake ที่อร่อยที่สุดในโลกมันเป็นที่สุดของโลก เป็นขนม Cup Cake ที่ทุกๆ จะต้องชอบ ทุกๆคนจะต้องพึงพอใจ เป็น Cup Cake ที่จะนำไปสู่อารมณ์ที่เป็นบวกเมื่อทุกคนได้ลิ้มรสของมัน และการที่ตัวเราเองได้เป็นผู้ที่สรรค์สร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมชิ้นนี้ขึ้นมา ความภูมิใจเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมเพื่ออำนวยสภาพอารมณ์ให้เรามีพฤติกรรมไปสู่ความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
 
5.  พลัง! ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนต้องการพลัง นอกจากพลังที่เป็นพลังภายในจิตใจเช่นความเชื่อหรือการมองเห็นคุณค่าตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในที่นี้ผมกำลังหมายถึงพลังจริงๆ พลังที่จะต้องใช้ในการนวดแป้ง พลังที่จะต้องใช้ในการยกถาดใส่ขนม Cup Cake ยัดใส่ลงไปในเตาอบ พลังในการยกถาด Cup Cake ร้อนๆ ออกจากเตา และพลังอีกมากมายที่จะต้องถูกใช้ในอีกหลายๆ กิจกรรมที่เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ปลายทาง ดังนั้นนั่นหมายความถึงแม้ว่าคุณจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ คุณมีความเชื่อมั่น มีกลวิธีการที่ยอดเยี่ยม และมองเห็นคุณค่าต่อเป้าหมายและตัวเองอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าสังขารไม่อำนวยเวลาทั้งหมดของชีวิตถูกนำไปใช้บนเตียงให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลแล้วล่ะก็ ทุกๆ อย่างมันก็จะไม่มีวันสำเร็จขึ้นมาได้เลย นั่นทำให้มีนัก NLP หลายท่านกล่าวว่า “หากสังขารวันนี้ยังเอาตัวแทบไม่รอด ก็คงไม่ต้องป่วยการไปกล่าวถึงความสำเร็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้า” ดังนี้แล้วก็จงให้ความสำคัญต่อสุขภาพตัวเองนะครับ
 
6.  มิตรภาพ! เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่รวมกันอยู่เป็นสังคม การประสบความสำเร็จใดๆ ก็ตามจึงไม่อาจจะเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวได้ การมีมิตรภาพที่ดีต่อคนรอบๆ ทำให้เราได้รับการตอบสนองที่ดีจากคนที่อยู่รอบๆ ในเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องต่างๆ ที่เคยยุ่งยากมันจะง่ายเข้าอีกมาก เราผลิต Cup Cake ที่อร่อยที่สุดในโลกขึ้นมาแต่เราทะเลาะกับคนรอบบ้านไปทั่วไปหมด แบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับ ผิดกับการที่เรามีมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมกับคนรอบๆ ใช้เวลาไม่นานนัก Cup Cake ที่อร่อยที่สุดในโลกจะได้รับการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว และบ่อยครั้งที่เราจะต้องพบกับปัญหาในการดำเนินงานซึ่งมันเป็นเรื่องปรกติ ขอให้มั่นใจครับว่ามิตรภาพที่ยอดเยี่ยมสามารถคลี่คลายปัญหาให้เราได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกัน เตาอบเสีย แก๊สหมด ไม่มีที่หน้าร้าน ไม่มีคนช่วยขายขนม มิตรภาพที่ยอดเยี่ยมสามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอน
 
7.  การเสื่อสารที่ยอดเยี่ยม! เพราะว่าไม่มีใครไม่สามารถที่ไม่เสื่อสารได้ นัก NLP ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการเสื่อสารมาก การเสื่อสารที่ดีย่อมให้ผลตอบสนองที่ดี แต่เราต้องเข้าใจว่าคำว่าเสื่อสารของ NLP ไม่ใช่เพียงแต่การใช้ถ้อยคำพูดหรือภาษากายเท่านั้น แต่การเสื่อสารของ NLP หมายถึงๆ ทุกสิ่งที่ถูกนำเอาไปตีความเกิดเป็นความรู้สึกหรือสภาพอารมณ์ไม่ว่าการตีความนั้นจะเกินในผู้อื่นหรือเกิดในตัวเองก็ตาม เมื่อการเสื่อสารผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยผิดพลาดไปหมด ตั้งแต่ข้อแรกที่ว่าด้วยเป้าหมายเรื่อยลงมาจนถึงเรื่องมิตรภาพกันเลยทีเดียวครับ