เทคนิค Metaphor และการสะกดจิต

   


ในกระบวนการสะกดจิตบำบัด บ่อยครั้งที่เป้าหมายของการสะกดจิตที่เราต้องการ เป็นการให้คำแนะนำประเภท "นามธรรม" ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้
 
เช่นสะกดจิตให้มีความมั่นใจ สะกดจิตให้มีความเข้มแข็ง สะกดจิตให้ปล่อยวางความทุกข์ สะกดจิตให้มีปล่อยวางความเศร้า อะไรทำนองอย่างนี้เป็นต้น
 
เพื่อสมองและระบบประสาท (จิตใต้สำนึก) ของผู้ถูกสะกดจิตสามารถรับข้อมูลหรือคำแนะนำในกระบวนการสะกดจิตบำบัดได้ง่ายขึ้น ในการนี้จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนสะกดจิต นั่นก็คือ 
 
"Metaphor"
 
คำว่า Metaphor หมายถึงคำในลักษณะของการ อุปมา อุปมัย จัดว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนัก NLP โดยคำคำอุปมา อุปมัย หรือ Metaphor นี้จะช่วยให้ความคิดที่ไร้รูปร่างเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้กลายเป็นรูปธรรม ช่วยให้สมองของผู้รับสารสามารถเข้าใจหรือจับต้องมันได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 
เรื่องนี้จะว่าเป็นความโชคดีของคนไทยก็ได้ที่วัฒนธรรมการใช้ภาษาของเรามีการใช้คำ อุปมา อุปมัย กันเป็นเรื่องปรกติสามัญอยู่แล้ว ทำให้การทำความเข้าใจในและการใช้ Metaphor ใน NLP ของคนไทยง่ายกว่าคนที่อื่นเยอะ
 
ก่อนอื่นขอให้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าสมองของมนุษย์นี้ทำงานด้วยระบบรูปภาพเป็นหลัก ถ้าเราพูดคำว่า "นก" สมองของเราจะสร้างภาพของ "นก" ขึ้นมาในทันที แต่จะเป็นนกอะไร ที่ไหน หรืออย่างไรก็แล้วแต่ข้อมูลพื้นฐานภายในจิตใต้สำนึกของแต่ละคนซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันออกไป 
 
แต่ที่แน่ๆ ก็คือภาพนกจะผุดขึ้นมาในหัวของเราทันทีไม่ใช่ตัวอักษร "น" และ "ก"
 
ด้วยเหตุนี้เองคำพูดอะไรก็ตามที่เสื่อเป็นไปเป็นรูปภาพได้ง่าย สมองของเราจึงสามารถจดจำหรือตอบสมองได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่าคำพูดที่เสื่อไปในลักษณะนามธรรม 
 
เช่นถ้าเราพูดถึง "ความขยันขันแข็ง" สมองของเราจะต้องตีความว่า "ความขยันขันแข็ง" นั้นเป็นอย่างไร ความเข้าใจ นิยาม หรือภาพในสมองสำหรับคำว่า "ขยัน" ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเราพูดคำว่า "มด" ทุกคนจะสาภาพมดขึ้นมาในหัวได้ทันที
 
ดังนั้นถ้าเราต้องการพูดถึงอะไรที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้อย่างเช่น "ความขยันขันแข็ง" เราก็ใช้คำอุปมา อุปมัย หรือ Metaphor มาช่วยทำให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ง่ายขึ้น 
 
เช่น "ขยันขันแข็งยังกับมดงาน" หรือ "ขยันขันแข็งอย่างผึ้งงาน" อะไรทำนองอย่างนี้ ถ้าคนฟังเขารู้จักว่ามดงานหรือผึ้งงานคืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร เขาย่อมสามารถเข้าใจถึง "ความขยันขันแข็ง" อันเป็นนามธรรมที่เราต้องการสื่อสารได้ไม่ยากเย็นนัก
 
นี่เป็นการใช้ Metaphor ใน NLP ซึ่งช่วยให้สมองของเรา (หรือคนอื่นๆ) ก็จะสามารถเข้าถึงถ้อยคำ (นามธรรม) ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
 
ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ในกระบวนการสะกดจิตบำบัดได้เป็นอย่างดี