เคล็ดลับหน่วยซีล

   


หน่วย SEAL สอนว่า เมื่อเผชิญปัญหาใดๆ ก็ตาม ... "ACTE" สามารถช่วยท่านได้
 
1. จงประเมิน (Assess) สถาณะการณ์ว่าจะเกิดอะไขึ้น ค้นหาให้เจอว่าเป้าหมายของคุณอยู่ที่ใหน เมื่อคุณพบเป้าหมาย คุณก็จะรู้ผลลัพธ์ที่ต้องการ และทางออกของปัญหาก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
 
2. จงสร้าง (Create) แผนการขึ้นมา สำหรับจัดการกับเป้าหมายของคุณ จำไว้เสมอว่าแผนการที่ดีควรจะเป็นแผนการที่ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการง่ายต่อการจดจำ หรือง่ายต่อการลงมือทำก็ตาม
 
3. จงลงมือทำ (Take) ตามแผนการ ที่คุณวางแผนเอาไว้อย่างเคร่งครัด
 
4. จงประเมิณ (Evaluate) ผลที่ได้ ว่าผลที่คุณลงมือทำตามแผนที่วางไว้นั้น มันได้ผลแค่ใหน
 
เป้าหมายของคุณสัมฤิทธิ์ผลเต็มความต้องการหรือไม่?
 
ถ้า "ใช่" จงลงมือทำต่อไป
 
แต่ถ้า "ไม่" จงกลับไปเริ่มต้นที่ 1 ใหม่