เคล็ดลับง่่ายๆ ของการสะกดจิตตัวเอง

   


ในช่วงปี 1910 ชาร์ล โบดัล นักจิตวิทยาและผู้อำนวยการสถาบันนิวนงซี สคูล ประเทศฝรั่งเศส ได้แนะนำวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจให้กับจิตใต้สำนึกด้วยการเข้าสู่ภวังค์ (สภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น หรือสภาวะที่คล้ายกับการเคลิ้มหลับ) ซึ่งการสภาวะที่ความสอดส่ายยุ่งเหยิงของจิตใจอยู่ในระดับที่ลดลงต่ำที่สุด 
 
มันเป็นสภาวะแห่งความเงียบสงบที่ไม่มีการดิ้นรนขัดขืน ดังนั้นนี้เราจึงสามารถสะท้อนชุดความคิดต่างๆ เข้าไปยังจิตใต้สำนึกได้โดยง่าย 
 
โดยชาร์ลกล่าวว่า 
 
วิธีการง่ายๆ ในการสร้างสภาวะการซึมซับทางจิตใต้สำนึก ก็คือการสรุปแนวคิดให้เป็นข้อเสนอแนะด้วยประโยคย่นย่อที่เข้าใจง่าย สามารถรับรู้และฝังลงไปในความทรงจำได้อย่างรวดเร็ว 
 
และที่สำคัญคือจงกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ซ้ำๆ ย้ำทบทวนเหมือนกับเพลงกล่อมก่อนนอนที่วนซ้ำไปเรื่อยๆ 
 
นี่เป็นหลักการที่สำคัญของการสะกดจิตตัวเอง (Self Hypnosis)