หลักการพื้นฐานของ NLP

   


 • ความหมายที่แท้จริงของการสื่อสารคือ “การตอบสนองที่คุณจะได้รับ” ซึ่งมันอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งเสมอ
 • แผนที่ไม่ใช่แผ่นดินที่แท้จริง ไม่ว่าจะเขียนแผนที่ให้ละเอียดที่สุดอย่างไร สุดท้ายแผนที่ก็เป็นเพียงแผนที่เท่านั้นไม่มีวันเป็นเป็นพื้นที่จริงๆ ขึ้นมาได้ เปรียบเสมือนอารมณ์ที่เกิดขึ้นในระบบประสาทและเหตึการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นมันย่อมเป็นคนละเรื่องกัน (อย่าเอามารวมกัน)
 • พฤติกรรมย่อมได้รับการประเมินสิ่งรอบตัว และผลจากการประเมินที่ได้รับย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบทที่นำเสนอในแต่ละช่วงขณะ (ผลที่ได้ไม่ได้เกิดจากสาระรายละเอียดของตัวพฤติกรรมเอง)
 • ความล้มเหลวไม่มี เพราะมีแต่ผลที่ได้รับเท่านั้น โดยความล้มเหลวเป็นเพียงสภาพอารมณ์ที่ระบบประสาทสร้างขึ้นมาจากข้อมูลใหม่ที่ได้รับและความทรงจำหรือประสบการณ์เดิมที่สะสม
 • ชีวิตและจิตใจเกิดจากการประมวลผลอย่างมีระบบระเบียบแบบแผน (ของมัน)โดยชีวิตเกิดจากการทำงานของระบบอวัยวะ และจิตใจเกิดจากการประมวลผลของสมองและระบบประสาทที่มีต่อข้อมูลจากระบบประสารทสัมผัสทั้ง 10 (ประสาทสัมผัสภายนอก 5 และภายในอีก 5)
 • จิตและร่างกายเป็นหน่วยเดียวกัน มีระบบที่เชื่อมโยงถึงกัน ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่ากัน
 • สิ่งที่จำเป็น (สำคัญ) ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว ทุกๆ สิ่งมีทางเลือกเสมอ
 • การมีทางเลือกย่อมดีกว่าการไม่มีอะไรให้เลือกเลย และการยืดหยุ่น (ไม่ยึดติดกับทางเลือกใดตายตัว) ก็คือหนึ่งในทางเลือกเช่นกัน
 • ทุกพฤติกรรมของมนุษย์มุ่งสู่การปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ตามทัศนคติที่ตัวเองมีในขณะนั้น
 • ทุกพฤติกรรมเกิดจากความตั้งใจที่ดีเสมอ ทุกๆ คนล้วนแล้วแต่ทำในสิ่งที่ดีที่สุด เลือกในสิ่งที่ดีที่สุกเท่าที่จะมีให้เขาเลือกในเวลานั้น
 • คำอธิบายที่หลายหลายย่อมดีกว่ามีคำอธิบายเพียงอย่างเดียว
 • บุคคลที่มีความพร้อมในทรัพย์ยากรทุกๆ ด้าน เขาย่อมประสบความสำเร็จเป็นเรื่องปรกติธรรมดา
 • คนที่หรือประสบความสำเร็จก็เพราะเขามีข้อมูลในระบบประสาทที่ดี และคุณสามารถมีได้เหมือนๆ กับที่คนอื่นมีได้เช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่เปลี่ยน มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
 
หมายเหตุ : Principles of NLP นี้มีเยอะมาก สุดแท้แต่ว่าแต่ละสำนักจะสอนกันมาอย่างไรนะครับ ถ้าอ่านแล้วไม่ตรงกับที่อื่นหรือพบว่ายังมีส่วนที่ขาดหรือเกินอีกก็ถือว่าเป็นเรื่องปรกติครับ