สมองของเราเปรียบเสมือนกับโอ่งวิเศษ

   


สมองของเราเปรียบเสมือนกับ “โอ่งวิเศษ” 
 
ที่ว่าวิเศษก็เพราะว่าโอ่งใบนี้สามารถเติมน้ำเข้าไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่มีวันเต็ม 
 
และคุณสมบัติวิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเติมน้ำเข้าไปได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถเอาน้ำเดิมที่มีอยู่ในโอ่งออกมาได้
 
สมมุติว่าวันหนึ่งเราพบว่าในโอ่งใบนี้ ที่ก้นโอ่งมีน้ำเค็มอยู่ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรจากน้ำที่มีอยู่ในโอ่งนี้ได้เลย 
 
คำถามก็คือเราจะทำอย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถตักน้ำเค็มที่ก้นโอ่งทิ้งได้?
 
วิธีการง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้ก็คือ “การพยายามเติมน้ำสะอาดลงไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้” (อย่าลืมว่าโอ่งไปนี้เติมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็ม) 
 
หากเราพยายามเติมน้ำสะอาดลงไปให้ได้มากเพียงพอ ในที่สุดน้ำเค็มตรงก้นโอ่งก็จะถูกเจือจางจนสูญสิ้นความเค็มไปในที่สุด
 
หลักการโดยเชิงอุปมานี้ คือหลักการอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิธีการ สะกดจิตบําบัด
 
น้ำเค็มที่ก้นโอ่งก็คือตัวแทนของข้อมูลบางอย่างในสมองของเราซึ่งกำลังทำงานอย่างไม่สร้างสรรค์ 
 
มันอาจจะเป็นความเคยชิน ประสบการณ์ ทรงจำ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความคิด ความรู้สึกในเชิงอารมณ์ หรืออะไรบางอย่างซึ่งกำลังนำชีวิตเราไปสู่ความทุกข์
 
เหตุผลที่เราตักน้ำเค็มที่ก้นโอ่งทิ้งไม่ได้ก็เพราะว่า 
 
สมองของเรานั้นประกอบไปด้วยโครงข่ายเส้นใยประสาทจำนวนมหาศาล บรรดาความทรงจำและข้อมูลต่างๆ ล้วนถูกบันทึกเอาไว้ในรูปของเส้นใยประสาทเหล่านี้ 
 
มันจึงเป็นไปไม่ได้หากเราจะพยายามไปลบข้อมูลเหล่านี้ให้พ้นออกไปจากสมอง เพราะนั่นหมายความว่าเรากำลังพูดถึงการพยายามทำลายเส้นใยประสาทบางส่วนในสมองทิ้งออกไป 
 
ซึ่งนั่นคงเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเท่าไหร่นัก 
 
แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นที่เราสามารถทำได้ และเป็นสิ่งที่กระบวนการ #สะกดจิตบําบัด ได้ลงมือกระทำ นั่นก็คือการพยายามเติมข้อมูลใหม่ๆ บางอย่างที่มีความสร้างสรรค์เข้าไปในสมองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
 
เมื่อสมองได้รับข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการให้คำแนะนำในสภาวะ สะกดจิตบําบัด อย่างเต็มที่และมากเพียงพอ 
 
ข้อมูลหมายเหล่านั้นก็ย่อมเข้าไปทำงานแทนที่ข้อมูลเดิมที่ไม่สร้างสรรค์ เหมือนกับน้ำสะอาดที่เติมเข้าไปเจือจางน้ำเค็มจนกลายเป็นน้ำจืด
 
เมื่อน้ำกลับมาสะอาดอีกครั้ง เมื่อข้อมูลภายในสมองถูกทดแทนอย่างเต็มที่ด้วยข้อมูลที่สร้างสรรค์กว่า
 
ปัญหาที่เคยมีอยู่จึงสามารถคลี่คลายลง 
 
ความทุกข์ที่เคยมีจึงอันตรธานหายไปในที่สุด 
 
นี่คือหลักการทำงานของวิธีการ "สะกดจิตบำบัด"