มีด

   


มีดคมนั้นปลอดภัย (เพราะไม่ต้องออกแรงหั่นมาก)
 
ส่วนมีดไม่คมนั้นอันตราย (เพราะต้องออกแรงมากเหลือเกิน)
 
มีดดีจึงต้องหมั่นลับ เพื่อรักษาความคม เพราะเมื่อคมมันก็ใช้ง่าย
 
ปัญญาคนก็เช่นกัน ... ต้องหมั่นลับความคม เพราะเมื่อปัญญาคม ชีวิตเราก็จะง่าย
 
ลับมีดเราใช้หิน ... ค่อยๆใจเย็นๆ ลับไปเรื่อยๆ
 
ส่วนลับปัญญาคน ต้องใช้การศึกษาลับให้คม
 
ค่อยๆ หมั่นเรียนรู้สร้างสมประสบการณ์ ไม่ต้องรีบร้อน ..... แต่ต้องสม่ำเสมอ
 
เมื่อปัญญาคมพร้อม... สติก็ลงมือหั่นสบาย heart