มีความเสี่ยงหรือไม่ในการสะกดจิต

   


เนื่องจากโดยเนื้อแท้แล้วการสะกดจิตเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของจิตใต้สำนึก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว (เพียงแต่การสะกดจิตเป็นการวางเงื่อนไขเพื่อช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นโดยเจตนา) จนอาจจะกล่าวได้ว่าเราถูกสะกดจิตโดยสื่อต่างๆ (เช่นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ หรือแม้แต่การพูดคุยกับผู้คน) ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวแทบจะตลอดเวลา ซึ่งมากมายกว่ากระบวนการเรียนรู้โดยเจตนาเช่นการสะกดจิตอย่างไม่สามารถนำมาเปรียบกันได้เสียด้วยซ้ำไป
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
ดังนั้นในทางหลักการแล้วเราจึงอาจจะถือได้ว่าเทคนิคการสะกดจิตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำให้เกิดอันตรายใดๆได้อย่างแน่นอน
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีอันตราย 100% แม้แต่น้ำดื่มใสสะอาดที่เราดื่มเพื่อดับกระหายหากดื่มมากหรือน้อยเกินไปก็ย่อมส่งผลทำให้เกิดอันตรายได้ทั้งสิ้น
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
สำหรับการสะกดจิตนั้น หากจะมีอะไรซักอย่างที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดอันตรายขึ้นได้แล้วล่ะก็ มันก็คงหนีไม่พ้นเจตนาของตัวนักสะกดจิตและผู้ถูกสะกดจิตเองนั้นแหละว่าพวกเขาจะนำเอาการสะกดจิตไปใช้งานในทิศทางที่มีความสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหน
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
โดยเฉพาะตัวนักสะกดจิตเองที่จะต้องทราบว่าทิศทางการแก้ไขปัญหาที่เขากำหนดขึ้นมานั้นจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ซ้อนทับขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนา ซึ่งการจะผ่านพ้นปัญหาทางเทคนิคเหล่านั้นได้ ตัวนักสะกดจิตเองควรเป็นผู้มีความรู้ทางด้านงานจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี รวมไปถึงการมีประสบการณ์ทำงานที่มากเพียงพออีกด้วย
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
ดังนั้นการรับกระบวนการสะกดจิตบำบัด จึงควรทำกับนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด