พ่อแม่เป็นพิษ

   


"พ่อแม่เป็นพิษ" (Toxic Parents) คือ พฤติกรรมหรือการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า (บางครั้งก็ผิดธรรมชาติ) จนก่อให้เกิดบาดแผลในใจของลูก และบาดแผลนั้นก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเขาตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อันได้แก่
 
1. ทอดทิ้งลูก
2. ก้าวร้าวรุนแรงตลอดเวลา
3. ทรยศลูก
4. แบล็กเมล์ลูก 
5. ตำหนิลูกอย่างไม่มีเหตุผล
6. หักหลังความไว้เนื้อเชื่อใจลูก
7. ติดสินบนลูก
8. เอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลา (รวมถึงพี่น้องของลูกด้วย)
9. ควบคุมลูก
10. ช่างวิจารณ์สิ่งที่ลูกทำ
11. ทารุณกรรมลูกทั้งทางใจและทางกาย
12. ช่างสั่ง
13. ไม่ยอมรับความผิดของตน
14. มีพฤติกรรมที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
15. เผด็จการ ไม่รับฟังความคิดเห็นของลูก
16. แสดงออกซึ่งความผิดหวังในตัวของลูก
17. ไม่เห็นด้วยสิ่งที่ลูกทำในทุก ๆ ทาง
18. ไม่ยอมรับว่าลูกเป็นลูกของตน
19. มีความผิดปกติทางจิตใจ
20. ต้องเป็นผู้ชนะตลอดเวลา
21. มักทำร้ายจิตใจของลูก
22. ครอบงำลูก
23. อิจฉาลูก
24. เชิดชูลูกมากเกินไป
25. บังคับลูก
26. ไม่เชื่อในคำพูดของลูกจนทำให้ลูกเกิดความสับสนในใจ
27. ทำให้ลูกรู้สึกผิดอยู่ตลอด
28. อาฆาตแค้น
29. ใช้ลูกเป็นที่ระบายอารมณ์
30. ล้อเลียนลูก
31. ไม่สนใจลูก
32. ดูถูกลูก
33. มองไม่เห็นคุณค่าในตัวของลูก
34. ถือว่าลูกเป็นสมบัติของตน
35. โกหกลูก
36. ปั่นหัวลูก
37. จมอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลา
38. งก
39. หลงตัวเอง
40. ขาดลูกไม่ได้
41. มองโลกในแง่ร้าย 
42. ละเลยลูก
43. ประหม่าและวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา
44. ขาดความเห็นอกเห็นใจ 
45. วัตถุนิยม
46. กดขี่ลูก
47. กระต่ายตื่นตูม
48. ถ่ายโอนบทบาทความเป็นพ่อแม่มายังลูก (ทำให้ลูกต้องเป็นผู้ใหญ่ก่อนเวลาอันควร)
49. ร้ายลึก
50. ทำร้ายร่างกาย
51. ทำตัวเหมือนเป็นเหยื่อของสังคมอยู่ตลอดเวลา
52. แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
53. บ้าอำนาจ
54. ลำเอียง
55. กดดันลูก
56. ขาดความจริงใจ
57. มีแผนการร้าย ๆ ตลอดเวลา
58. กดขี่ลูก
59. ขาดความรับผิดชอบ
60. คลั่งศาสนา (จนใช้ศาสนามาเป็นตัวทำร้ายลูก)
61. เจ้าคิดเจ้าแค้น (แม้กระทั่งลูกตนเอง)
62. เข้มงวด
63. เจ้าบทบาท
64. ช่างประชดประชัน
65. มักให้ลูกเป็นแพะรับบาป
66. วิตกกังวล กลัวไปทุก ๆ เรื่อง
67. มีความลับอยู่ตลอดเวลา
68. ทำโทษลูกอย่างหนักเกินความจำเป็น
69. คุกคามทางเพศ
70. ใส่ร้ายลูก (เพื่อความสะใจ)
71. มักทำอะไรลับ ๆ ล่อ ๆ มีพิรุธ
72. ติดยาเสพติด
73. อารมณ์ร้าย
74. ข่มขู่
75. ชอบขู่จะฆ่าตัวตาย
76. ไม่คุยกับลูกตรง ๆ (ต้องคุยผ่านคนอื่น)
77. รู้สึกละอายในตัวของลูกตลอดเวลา
78. หลอกใช้
79. บีบบังคับลูกด้วยการยื่นคำขาด
80. ใช้ลูกตลอดเวลา
81. ดุด่าลูก
82. ผูกพยาบาท
83. ชักจูงและโน้มน้าวลูกให้ทำในสิ่งที่ตนต้องการ
84. ตะคอกลูก
 
เพราะฉะนั้นปัญหาใด ๆ ที่เกิดกับบุตรหลานของท่าน จุดเริ่มต้นที่แจ่มชัดและทรงพลังที่สุดล้วนแล้วแต่เกิดจากพิษที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากตัวท่านในฐานะพ่อและแม่ทั้งสิ้น จะด้วยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามที ....... อย่าได้โทษเด็กเลย
 
แต่อย่างไรก็ตาม อย่าทิ้งปัญหาไว้นานเกินแก้ไข การสะกดจิตบำบัดกับนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยท่านได้ทั้งในส่วนของผู้ปกครองและลูกหลาน
 
ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคุณและครอบครัวที่คุณรัก