ปัจจัยความสำเร็จของการสะกดจิต

   


ทำไมผู้เข้ารับการสะกดจิตบำบัดแต่ละคนจึงได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน? บางคนก็ได้รับที่ผลรวดเร็ว แต่บางก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวไปกับผลลัพธ์ที่ค่อยๆ ชัดเจนขึ้นทีละเล็กละน้อย
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
ปัจจัยที่จะทำให้ผู้เข้ารับการสะกดจิตบำบัดได้รับผลลัพธ์รวดเร็วมากน้อยขนาดไหนนั้น สำคัญก็คือพื้นฐานบุคลิกภาพของตัวผู้เข้ารับการสะกดจิตเอง ว่าจะมีความสอดคล้องไปกับกระบวนการสะกดจิตมากน้อยขนาดไหน โดยจะมีปัจจัยที่สำคัญจะประกอบไปด้วย 4 ประการด้วยกัน คือ
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
1. ความต้องการผลลัพธ์จากการสะกดจิตที่ชัดเจนของตัวผู้เข้ารับการสะกดจิตเอง นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่สามารถบังคับให้ใครต่อใครมาเข้ารับกระบวนการสะกดจิตบำบัดได้ เหตุผลก็เพราะว่ากระบวนการสะกดจิตจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความต้องการผลลัพธ์ของตัวผู้เข้ารับการสะกดจิตเองเป็นแรงผลักดันขั้นพื้นฐานที่สุด ดังนั้นในทางตรงกันข้าม ความรู้สึกปฏิเสธต่อการเข้าสู่กระบวนการสะกดจิตจึงเป็นกำแพงขวางกั้นกระบวนการนี้ได้อย่างแข็งแรงแน่นหนามากที่สุดด้วย
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
2. ความยืดหยุ่นในเชิงพฤติกรรมผู้รับการสะกดจิต ข้อนี้อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ก็คือ ความดื้อรั้น (ปิดกั้นทางความคิด) ของตัวผู้เข้ารับการสะกดจิต ยิ่งมีบุคลิกพื้นฐานดื้อรั้นน้ำเต็มแก้วมากเท่าไหร่ กระบวนการสะกดจิตก็จะถูกลดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จลงมากเท่านั้น
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
3. การยอมรับ ความไว้วางใจ และความเป็นมิตรที่มีซึ่งกันและกันระหว่างผู้สะกดจิตและผู้รับการสะกดจิต
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
4. ความสามารถและความพร้อมของระบบประสาทสัมผัสของผู้รับการสะกดจิต (เช่นหูไม่หนวก สมองไม่พิการ ไม่มีปัญหาวิกลจริต หรือสติปัญญาบกพร่อง)
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
ปัจจัยทั้ง 4 ประการที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะยิ่งตัวผู้เข้ารับการสะกดจิตมีปริมาณความเข้มข้นของปัจจัยเหล่านี้มากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ของการสะกดจิตก็ยิ่งปรากฏได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
ในทางตรงกันข้าม หากปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้เกิดลดน้อยถอยกำลังลง กระบวนการสะกดจิตก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยระยะเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น (ยิ่งน้อยก็ยิ่งนาน) และในที่สุด หากมีข้อหนึ่งข้อใดในปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้ขาดหายไป ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมกระบวนการสะกดจิตครั้งนั้นจึงไม่ประสบความสำเร็จ
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด