บริการให้คำปรึกษาตามแนวทางจิตวิทยา

   

เคยมั้ย ... อยากมีใครสักคนรับฟังปัญหาของเรา แค่ฟังอย่างเข้าใจ ฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ และฟังโดยไม่ตัดสินว่าสิ่งที่เราทำมันผิดหรือไม่?

เคยมั้ย ... อยากจะเล่าอะไรสักอย่างที่อัดอั้นในใจ แต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยให้คนใกล้ชิดรับรู้ได้?

เคยมั้ย ... มีปัญหาหนักอกจนแทบจะระเบิด แต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้?

 

ด้วยแนวทางการให้คำปรึกษาตามแนวทางจิตวิทยาคุณจะได้ระบายสิ่งที่อัดอั้นใจออกมา ได้ฝึกการจัดระบบความคิดและอารมณ์ของตน และได้ปรับเปลี่ยนมุมมองของตนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่าปล่อยให้ความเศร้าหมองมันหมักหมมอยู่ในจิตใจจนกลายเป็นพิษทางอารมณ์และร่างกาย เพราะชีวิตคือของคุณ ...ให้เราได้เป็นผู้ร่วมช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ของคุณผ่านการให้คำปรึกษาตามแนวทางจิตวิทยาเถอะค่ะ

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

อัตราค่าบริการ (Fees)

- บริการให้คำปรึกษาตามแนวทางจิตวิทยา 1 ชม. ราคา 1,300 บาท

ติดต่อ อ.สิรินทร์ทิพย์ มณีรัตน์ C.Ht., NLP

เบอร์โทรศัพท์: 08-1616-8336 (เวลา 10.00 - 21.00)
 

หรือ อ.พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช C.Ht., NLP
เบอร์โทรศัพท์: 08-0999-4728 (เวลา 10.00 - 21.00)