บริการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP

   

Hypnotherapy หรือการให้คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึก (คนไทยเรามักคุ้นเคยกันในชื่อเรียกง่าย ๆ ว่าการสะกดจิตบำบัด) 
หมายถึง การสร้างเงื่อนไขทางจิตวิทยาบางประการขึ้นมาเพื่อทำให้ระบบประสาทการรับรู้ (โดยเฉพาะประสาทการรับฟัง 
หรือ Auditory) อยู่ในสภาวะพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำจากผู้ให้คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึก อันจะนำไปสู่การยอมรับ
ต่อคำแนะนำ และในท้ายที่สุดก็นำไปสู่การแก้ไขคลี่คลายปัญหาตามเป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกันระหว่าผู้ให้คำปรึกษา
และผู้รับคำปรึกษา
 
สะกดจิต สะกดจิตบำบัด
 
สะกดจิต สะกดจิตบำบัด
อัตราค่าบริการ (Fees)
  • บริการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP 1 คอร์ส (4 ครั้ง) ราคา 5000 บาท (หนึ่งครั้งประมาณ 45 นาที) 
  • การ Pre-Talk (พูดคุยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสะกดจิต) อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 500 บาท
ติดต่อ อ.สิรินทร์ทิพย์ มณีรัตน์ C.Ht., NLP
เบอร์โทรศัพท์: 08-1616-8336 หรือ 08-0999-4728 (เวลา 10.00 - 21.00)
 
สะกดจิต สะกดจิตบำบัด
สะกดจิต สะกดจิตบำบัด