ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญ

   

อ. สิรินทร์ทิพย์ มณีรัตน์ C.Ht., NLP. (Sirinthip Maneerat C.Ht, NLP.)
 
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคการสะกดจิต (Hypnotherapist) 
และนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
โทร 08-1616-8336 (10.00-21.00)
 
 • อดีตสมาชิกสมาคมนักสะกดจิตนานาชาติ National Guild of Hypnotists (NGH) , The United States of America
 • ประกาศนียบัตร NLP ชั้นสูง จาก The Mindcare Organisation Ltd., West Yorkshire, England
 • ประกาศนียบัตร Clinical Hypnotherapy and Psychotherapy จาก The Mindcare Organisation Ltd., West Yorkshire, England
 • ประกาศนียบัตร Mind Therapy จาก The Mindcare Organisation Ltd., West Yorkshire, England
 • ประกาศนียบัตร Noesitherapy & Hypnotic Pain Control จาก The Mindcare Organisation Ltd., West Yorkshire, England
 • สมาชิก The Royle Institute of Hypnotherapy & Psychotherapy (RIHP)
 • ประกาศนียบัตรนักสั่งจิตชั้นสูง โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., N.L.P., C.Ht
 • ประกาศนียบัตร Professional Instructor Hypnotherapy Training โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท Ph.D., A.M.D., M.H.A., P.M.T., N.L.P., C.Ht
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาควิชาจิตวิทยา สาขาการให้คำปรึกษา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Bachelor of Arts

 

อ. พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช C.Ht., NLP. (Poonsak Tanaphunpanit C.Ht., NLP.)
 
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคการสะกดจิต (Hypnotherapist)
โทร 08-0999-4728 (10.00-21.00)
 
 • อดีตสมาชิกสมาคมนักสะกดจิตนานาชาติ National Guild of Hypnotists (NGH) , The United States of America
 • ประกาศนียบัตร NLP ชั้นสูง จาก The Mindcare Organisation Ltd., West Yorkshire, England
 • ประกาศนียบัตร Clinical Hypnotherapy and Psychotherapy จาก The Mindcare Organisation Ltd., West Yorkshire, England
 • สมาชิก The Royle Institute of Hypnotherapy & Psychotherapy (RIHP)
 • ประกาศนียบัตร Mind Therapy จาก The Mindcare Organisation Ltd., West Yorkshire, England
 • ประกาศนียบัตร Noesitherapy & Hypnotic Pain Control จาก The Mindcare Organisation Ltd., West Yorkshire, England
 • ประกาศนียบัตร นักสะกดจิตชั้นสูง โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท
 • ประกาศนียบัตร NLP ชั้นสูง โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท
 • ผู้เชี่ยวชาญการสะกดจิตบำบัดเพื่อรักษา ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม
 • ประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer โดย American Council on Exercise (ACE)
 • ประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer โดย Fitness Innovations (Thailand) Limited (FIT)