ทำไมจึงเรียกว่า Neuro-Hypnosis

   


ทำไมจึงเรียกว่า Neuro-Hypnosis แทนที่จะเป็น Hypnosis เฉยๆ?
 
ตำรา Hypnosis (การสะกดจิต) หลายเล่มอธิบายว่าการ Hypnosis โดยทั่วไปจะมีลักษณะการทำงานในรูปแบบ Neuro-Hypnosis อยู่เสมอด้วยเหตุผลว่า
 
การตอบสนองต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการโน้มน้าวหรือรับฟังคำแนะนำของ Hypnosis นั้น จะเกิดขึ้นโดยอยู่นอกเหนือขอบเขตของการรู้คิดในเชิงเจตนาของตัวผู้ถูกสะกดจิตเอง
 
เช่นเมื่อผู้ถูก Hypnosis ได้รับคำแนะนำหรือโน้มน้าวให้นอนหลับลง ระบบประสาท (Neuro System) ของพวกเขาก็เพียงต่อตอบสนองต่อคำโน้มน้าวเหล่านั้น โดยที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้กรอบหรือขอบเขตของความรู้คิดในเชิงเจตนาที่ว่าตัวฉันจะต้องหลับหรือตัวฉันจะไม่ต้องหลับก็ตาม
 
อธิบายง่ายๆ ก็คือว่า ที่หลับตาลงนั้นไม่ได้ทำโดยเจตนา(จิตรู้สำนึก)ของเจ้าตัวเอง หากแต่มันเกิดจากการตอบสนองที่มีต่อการรับคำสั่งมาจากนักสะกดจิตต่างหาก
 
ตำราสมัยใหม่จึงมักใช้คำว่า Neuro-Hypnosis แทนคำว่า Hypnosis เฉยๆ
 
หมายเหตุ - Neuro แปลว่า ระบบประสาท