ความเป็นมา

   

ศูนย์การใหคำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP
(The Counseling and Neuro-Hypnotherapy Center (CNHC)) 
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟ่าไซคี
 
เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการให้คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึก เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อารมณ์และบุคลิกภาพ ลดความเครียด คิดมาก นอนไม่หลับ เพิ่มศักยภาพการทำงาน ลดความอ้วน (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและออกกำลังกาย) เพิ่มสมาธิ เพิ่มความมั่นใจ หรืออื่นๆ อันสืบเนื่องจากความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรม ด้วยเทคนิคการสะกดจิตบำบัด (Hypnotherapy) และ NLP โดยนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเทคนิคสะกดจิตและมีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากปัญหาและความทุกข์ภายในจิตใจมาแล้วนับพันราย
 
มีความทุกข์มากเกินไป มีความสุขน้อยเกินไป มีพฤติกรรม ความคิด หรือความเคยชินที่ไม่สร้างสรรค์ อย่าปล่อยไว้ เพราะเราช่วยคุณได้ และยินดีให้บริการคุณ