ความจริงแล้วเราถูกสะกดจิตตลอดเวลา

   


มีคนจำนวนมากถาม Richard Bandler (หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง NLP) ว่า "ระหว่าง NLP และการสะกดจิต (Hypnosis) นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร?"

 

สำหรับเรื่องนี้ Bandler ตอบว่า

 

" ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือการสะกดจิต (Hypnosis) "

 

เพราะคนเราทุกคนแท้จริงแล้วต่างก็อยู่ในสภาวะของการถูกสะกดจิตอยู่ตลอดเวลา ในการสะกดจิตพวกเราถูกชักนำให้อยู่ในห้วง "ภวังค์" (Trance) เพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่าง

 

ส่วนในชีวิตประจำวันทั่วไป พวกเราก็อยู่ในห้วงภวังค์ตลอดเวลาอยู่แล้ว

 

ความจริงแล้วเราไม่เคยเลยที่จะออกมาจากภวังค์

 

จากห้วงภวังค์ระดับหนึ่ง เราก็ไปสู่ห้วงภวังค์อีกระดับหนึ่ง และก็จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยมีความตื้นลึกกว้างแคบของแต่ละห้วงภวังค์ที่แตกต่างกัน

 

และเราเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในห้วงภวังค์เหล่านั้นเรื่อยไปตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

จนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายของเรา

 

ความจริงแล้วการ "สะกดจิต" (Hypnosis) เป็นเรื่องของ "การเรียนรู้" ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคน และมันย่อมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้

 

หมายเหตุ - เพียงแต่คนสมัยก่อนดันไปเรียกสิ่งนี้ว่าการ "สะกดจิต" (Hypnosis) เราจึงเข้าใจผิดไปว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องลึกลับ เหนือธรรมชาติ หรือใกลตัว