การสะกดจิตตัวเองแบบ Affirmation

   


เนื่องจากการสะกดจิตตัวเองมักจะพบปัญหาหลับก่อนที่จะได้บรรจุข้อมูลเสมอ ดังนั้นหากเป็นการสะกดจิตตัวเองจึงควรใช้เทคนิคที่เรียกว่า Affirmation
 
การ Affirmation เป็นการพูดคำสั่งสะกดจิตกับตัวเองเป็นถ้อยคำสั้นๆ อย่างไม่เป็นพิธีรีตองมากนัก โดยจะพูดคำสั่งสะกดจิตที่สั้นกระชับได้ใจความในช่วงเวลาที่ตัวเองกำลังในภาวะที่ผ่อนคลายเช่นขณะเพิ่งตื่นนอน ก่อนนอนหลับ ขณะนั่งสมาธิ หรือขณะที่ฟังเพลงเบาๆ ด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย
 
ถึงแม้ว่าผลของเทคนิคจะไม่เท่ากับการสะกดจิตเต็มรูปแบบ แต่หากได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจะให้ผลได้ดีทัดเทียมกัน 
 
อีกทั้งการทำ Affirmation นี้ใช้เวลาน้อย ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากจึงสามารถทำได้ทุกวันทำได้บ่อยๆ โดยที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไร
 
สำหรับปัจจัยสำคัญสำคัญในการทำการสะกดจิตตัวเองแบบ Affirmation คือ
 
  • ความผ่อนคลายของร่างกายและจิตใจ อาจจะไม่ต้องเต็มรูปแบบเหมือนอย่างการการสะกดจิตเต็มรูปแบบแต่สภาพร่างกายและจิตใจต้องอยู่ในภาวะผ่อนคลาย
  • ถ้อยคำ Affirmation จะต้องสั้น กระชับ มีความหมายชัดเจน
  • กล่าวถ้อยคำ Affirmation ซ้ำๆ 
  • สภาพอารมณ์จะต้องสอดคล้องกับถ้อยคำ Affirmation