การสะกดจิตคือการฝึกฝน

   


ผมมักจะอธิบายเปรียบเทียบว่า ผู้มารับบริการสะกดจิตบำบัด (Hypnotherapy) ไม่ว่าจะด้วยปัญหาหรือความต้องการในผลลัพธ์ใดก็ตาม มันก็คล้ายกับการไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเพราะต้องการร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้น (ส่วนการสะกดจิตบำบัดต้องการจิตใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้น)
สะกดจิต และการ สะกดจิตบำบัด
ส่วนตัวนักสะกดจิตบำบัด (Hypnotherapist) ทำหน้าเปรียบเสมือนดั่งเทรนเนอร์หรือโค้ชในฟินเนสนั่นเอง
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด พัฒนาการที่เราที่สุด เราอาจจะจ้างเทรนเนอร์หรือโค้ชที่ดีที่สุดมาเพื่อการนี้ก็ย่อมได้ .... แต่ไม่ว่าเทรนเนอร์หรือโค้ชจะเก่งแค่ไหนก็ตาม
สะกดจิต และการ สะกดจิตบำบัด
ท้ายที่สุดแล้วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นมา คนที่จะต้องไปอกแรงยกน้ำหนักหรือวิ่งบนลู่วิ่งนั่นย่อมเป็น "ผู้รับผล" ไม่ใช่ผู้ฝึกสอน
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
ผลลัพธ์ใดก็ตามย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อเราลงมือทำ การได้รับผลลัพธ์โดยไม่ลงมืออะไรเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ 
 
กระบวนการสะกดจิตบำบัดโดยแท้จริงแล้วเปนเรื่องของ "การเรียนรู้" และ "การฝึกฝน" เป็นเรื่องของการลงมือทำ แต่เป็นการลงมือทำอยู่ภายในสมองและระบบประสาทของตนเอง 
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด
ทั้งหมดก็เพื่อไปให้ถึงรูปแบบการทำงานของจิตใต้สำนึก (ซึ่งแท้จริงแล้วคือความเคยชินของเราเอง) ตามทิศทางที่สติและปัญญาของเราต้องการอย่างแท้จริง
สะกดจิต และการ สะกดจิตบำบัด
เมื่อเรื่องของ "การเรียนรู้" และ "การฝึกฝน" ผลลัพธ์จึงไม่อาจเกิดได้แต่เพียงผู้สอนหรือผู้ให้คำแนะนำ (นักบำบัด) แต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่ความพร้อม ความมุ่งมั่น และการลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงของผู้มารับการบำบัดต่างหาก ที่จะมีส่วนเป็นอย่างมากเพื่อทำให้เราไปถึงผลลัพธ์อันเป็นจุดมุ่งหมายดังที่เราต้องการอย่างแท้จริง
สะกดจิต NLP การสะกดจิตคืออะไร Hypnosis และ Hypnotherapy สุขภาพจิต จิตใต้สำนึก การสะกดจิตและสะกดจิตบำบัด เอ็นแอลพี สะกดจิตบำบัด