การต่อสู้และชีวิต

   


ปราชญ์โบราณท่านชอบพูดว่า "ชีวิตคือการต่อสู้" ส่วนเจ้าหน้าที่หน่วย SEAL ซึ่งสันทัดในการต่อสู้ ท่านพูดว่า "เป้าหมายกำหนดอาวุธ และอาวุธจะเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหว"

 

มันเป็นกลไกง่ายๆ ของการต่อสู้ทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นจะการสู้กันแบบหมายปลิดชีวิตในสนามรบ หรือจะเป็นการต่อสู้ในเกมของชีวิตที่บ้านของคุณ

 
ขอให้มันคือการต่อสู้ ....มันก็อาศัยกลไกเดียวนี้ทั้งสิ้น
 
ดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากคุณต้องการความสำเร็จ
 
จงเริ่มต้นที่การกำหนด "เป้าหมาย" หรือก็คือผลลัพธ์ที่คุณต้องการ เพราะเป้าหมายจะเป็นตัวบอกคุณเองว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนี้คุณจะต้องใช้อาวุธหรือวิธีการใดในการจัดการมัน
 
เมื่อคุณได้อาวุธหรือวิธีการที่เหมาะสมมาแล้ว สิ่งนี้ก็จะบอกคุณเองว่าคุณควรที่จะเคลื่อนไหวหรือลงมือทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะที่คุณต้องการ