การควบคุมอารมณ์ที่ง่ายที่สุด

   


ทฤษฎีพื้นฐานของ nlp นั้นถือว่าจิตและกายเชื่อมโยงและส่งผลถึงกันและกัน มันเหมือนกับฟันเฟือง 2 ตัวที่ถูกขบกันเอาไว้อย่างแนบสนิทพอดี  หากมีฟันเฟืองตัวหนึ่งขยับอีกตัวหนึ่งก็ย่อมต้องขยับตามไปด้วย
 
ในขณะที่สภาวะอารมณ์ส่งสัญญาณไปยังร่างกาย ทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงอารมณ์นั้นๆ (เช่นถ้าอารมณ์ดีก็จะยิ้ม ส่วนอารมณ์เสียก็จะหน้าบึ้งตึง) ในทางตรงกันข้ามร่างกายของเราเองก็ส่งสัญญาณบางอย่างไปกระตุ้นสภาวะอารมณ์ได้ด้วยเช่นกัน
 
ถ้าเราจะทดลองทำหน้าบึ้งตึงแบบไม่มีเหตุผลเอาไว้สักครู่หนึ่ง สมองของเราเมื่อได้รับสัญญาณหน้าบึ้งี้แล้ว มันก็จะตอบสนองคืนกลับมาด้วยอารมณ์หงุดหงิดแบบไม่มีเหตุผลด้วยเช่นกัน
 
และในทางตรงกันข้ามหากเราจะฝืนยิ้มเอาไว้สักครู่หนึ่งไม่ว่าตอนนั้นเราจะรู้สึกแย่ขนาดไหนก็ตาม 
รอยยิ้มที่เราฝืนสร้างขึ้นมานั้นแหละก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองแล้วสมองก็จะส่งความรู้สึกดีๆ สะท้อนกลับคืนมา
 
นี่คือหลักการ "ร่างกายเป็นอย่างไรจิตก็ย่อมป็นอย่างนั้น" วิธีการเหล่านี้เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่นัก nlp แนะนำให้ผู้คน ใช้ในการควบคุมอารมณ์ของพวกเขาในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ
 
ถ้าคุณกำลังรู้สึกแย่ .... ก็แค่ฝืนยิ้มไปซักครู่หนึ่ง :) 
 
นี่เป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆ ที่เราสามารถนำมาใช้ในการควบคุม สภาวะอารมณ์ให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ตามที่เราต้องการได้ โดยเฉพาะในสถานะการณ์ที่ยากจะจัดการกับอารมณ์