กะโหลก หรือเรือสำเภา

   


กะโหลก หรือเรือสำเภา แวบแรกที่คุณมองภาพนี้ คุณมองเห็นอะไร?
 
แน่นอน เมื่อพิจารนารายละเอียด นี่คือรูปเรือสำเภาอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าจะมองให้เป็นรูปหัวกระโหลกก็ย่อมทำได้อย่างแน่นอน เพราะคนวาดเขาก็เจตนาให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
 
ภาพลวงตาลักษณะแบบนี้ กำลังบอกกับเราว่า ในทุกๆ เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะรับรู้ว่ามันเป็นอย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วมันก็อาจจะมีแง่มุมความหมายอื่นๆ แอบแฝงอยู่ด้วยเสมอ
 
ที่ว่าปลอดภัยความจริงอาจจะอันตรายร้ายแรง หรือที่ว่าร้ายเท่าร้ายความจริงอาจจะเป็นเรื่องโชคดีสุดๆ ไปเลยก็ได้
 
มันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละ ว่าจะมองต่อเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร เลือกที่จะมองไปที่ตรงไหน หรือมีความสามารถที่จะมองเห็นบางสิ่งที่แอบแฝงมาหรือไม่
 
แต่โดยทั่วไปแล้ว สมองของคนเรามีแนวโน้มที่จะรับรู้ได้เพียงครั้งละหนึ่งอย่าง 
 
เช่นถ้าเรามองภาพนี้แล้วเห็นมันเป็นเรือสำเภา ภาพกะโหลกก็จะหายไปจากการรับรู้ในทันที หรือถ้ามองเป็นภาพหัวกระโหลก เราก็จะไม่รับรู้ถึงความเป็นเรือสำเภาอีก มันจะเป็นอย่างนี้เสมอ 
 
แน่นอน การพยามมองให้เห็นเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ย่อมสามารถทำได้ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นทรมานระบบประสาทของเราอยู่ซักหน่อย ไม่เหมือนปล่อยให้เห็นเป็นทีละอย่างตามธรรมชาติซึ่งระบบประสาทจะรู้สึกสบายกว่า
 
แน่นอน สมองของเราชอบความสบาย
 
ดังนั้นในชีวิตจริง เมื่อเรารับรู้เหตุการณ์ต่างๆ โดยส่วนมากก็เป็นการรับรู้แบบทีละอย่าง คือถ้าเห็นความทุกข์ก็จะมองไม่เห็นความสุข หรือถ้าเห็นความสุขก็จะไม่สามารถมองเห็นความทุกข์ได้ แม้ว่าบางครั้งสองอย่างนี้จะวางเรียงอยู่ใกล้ๆ กันก็ตาม
 
คนที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขจึงมักไม่ได้สนใจต่อความทุกข์ของผู้อื่น หรือคนที่เห็นความทุกข์ผู้อื่นจึงอาจไม่รับรู้ซึ่งความสุขของตนเอง
 
สมองของเรามันก็มักจะทำงานแบบนี้
 
ดังนั้นคนที่รู้ทันสมองของตัวเอง รู้จักที่จะพลิกแพลงมุมมองของตนเองเมื่อเขารับรู้เหตุการณ์ต่างๆ สามารถมองเห็นทั้งเรือสำเภาและหัวกะโหลกได้ในทุกๆ เหตุการณ์ 
 
และที่สำคัญคือเลือกที่จะมองเห็นแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ต่อตนเองได้
 
จึงย่อมเป็นผู้ได้เปรียบเสมอ :)