บริการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP

   

Hypnotherapy หรือการให้คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึก (คนไทยเรามักคุ้นเคยกันในชื่อเรียกง่าย ๆ ว่าการสะกดจิตบำบัด) 
หมายถึง การสร้างเงื่อนไขทางจิตวิทยาบางประการขึ้นมาเพื่อทำให้ระบบประสาทการรับรู้ (โดยเฉพาะประสาทการรับฟัง 
หรือ Auditory) อยู่ในสภาวะพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำจากผู้ให้คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึก อันจะนำไปสู่การยอมรับ
ต่อคำแนะนำ และในท้ายที่สุดก็นำไปสู่การแก้ไขคลี่คลายปัญหาตามเป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกันระหว่าผู้ให้คำปรึกษา
และผู้รับคำปรึกษา
สะกดจิต สะกดจิตบำบัด
สะกดจิตบำบัด nlp ภาษาระบบประสาท nlp NLPnlp บำบัด NLP สะกดจิตบำบัด
สะกดจิต สะกดจิตบำบัด
อัตราค่าบริการ (Fees)
  • บริการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP 1 คอร์ส (4 ครั้ง) ราคา 4500 บาท (หนึ่งครั้งประมาณ 45 นาที) 
  • การ Pre-Talk (พูดคุยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสะกดจิต) อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 300 บาท
ติดต่อ อ.สิรินทร์ทิพย์ มณีรัตน์ C.Ht., NLP
เบอร์โทรศัพท์: 08-1616-8336 (เวลา 10.00 - 21.00)

หรือ อ.พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช C.Ht., NLP
เบอร์โทรศัพท์: 08-0999-4728 (เวลา 10.00 - 21.00)
 
โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีค่าใช้จ่ายในกระบวนการ Pre-Talk มูลค่า 600 บาท
ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น
สะกดจิต สะกดจิตบำบัด
สะกดจิต สะกดจิตบำบัด